Frågor och svar
om Kempo Karate

1. Varför ska man träna Kempo Karate?

Motion och rörelse är viktiga komponenter för att få ett långt och hälsosamt liv, något som alla kampsporter kan erbjuda. Utöver det övas koordinations- och koncentrationsförmågor upp liksom självkontroll och förmågan att skydda sig själv och sina nära från olika angrepp. Karateträningen blir ofta ett livslångt engagemang och en livsstil som agerar stärkande för självförtroendet.

2. Hur gammal måste man vara för att få träna Kempo Karate?

För våra barn- och ungdomsgrupper är åldersgränsen för närvarande 8 år. Vuxengrupperna är öppna för alla över 15 år.

3. Vad är det för träningskläder och utrustning som används?

Till en början går det bra att träna i vanliga oömma träningskläder, men efter någon månad är det bra om en passande dräkt har införskaffats. I Kempo Karate används en så kallade dogi (japanska för "träningsdräkt"). För nybörjare och upp till blått bälte (3 kyu eller 3 mon) är denna dräkt vit. Sådana dräkter är lätta att få tag på och går exempelvis att köpa på Decathlon i Uppsala. Då en del grepp- och kastträning introduceras redan under det första året rekommenderar vi köp av en dräkt avsedd för Judo eller Ju-Jitsu.

Till en början räcker det gott med en passande dogi, men förhållandevis snart behövs iaf suspensoar, handskar och tandskydd. Dessa går också att köpa på exempelvis Decathlon i Uppsala. Till grönt bälte (4 kyu eller 4 mon) krävs även ben- och fotskydd. Fråga någon av instruktörerna vilka handskar och benskydd som är mest passande för Kempo Karate innan du köper något.

4. Går det att tävla i Kempo Karate?

Det gör det absolut. Då vi är anslutna till Svenska Kempoförbundet är det möjligt att tävla i en rad olika grenar. För alla ålderskategorier finns det tävlingsmoment som går ut på teknikuppvisning (självförsvar och kata), submission fighting (ett brottningsliknande moment) och fighting med semikontakt (det vill säga lätt kroppskontakt med slag och sparkar samt ordentligt med skyddsutrustning). För vuxna finns också tävlingsgrenarna knockdown och fullkontakt som båda kan liknas vid Mixed Martial-Arts (MMA) med dogi (sve. träningsdräkt). 

5. Vad kostar det att träna Kempo Karate?

I skrivande stund har vi inte fastslagit medlems- och träningsavgifter ännu, men det är alltid gratis att prova på några träningspass.

6. Vad skiljer Kempo Karate från vanlig japansk Karate?

All form av Karate härstammar från den kinesiska kampsporten Kung Fu (som mer korrekt benämns Quan Fa som använder samma kanji som ordet Kempo, 拳法), och all Karate kan spåra sitt ursprung till ögruppen Okinawa som ligger utanför Japans sydvästra kust.

Skiljelinjen mellan olika former av japansk Karate och Kempo Karate ligger i hur man ser på det kinesiska arvet. 1932 samlades olika karatemästare i Japan och dem beslutade sig för att bibehålla uttalet "Karate", men byta ut kanji från 唐手, vilket kan översättas till "Kinesisk hand", till 空手, som översätts till "Tom hand". Detta eftersom den japanska militärmakten förberedde sig på att anfalla och underkuva Kina, ett land de såg som befolkat av undermänniskor.

I Kempo Karate har vi behållit dem ursprungliga kanjitecknen (唐手) för att understryka kopplingen till det kinesiska arvet och ta avstånd från axelmakternas imperialism. Kempo Karate är också en mer allsidig konst än de flesta moderna Karatestilar, exempelvis ingår olika kast- och markkampstekniker från Ju-Jitsu samt träning i olika vapen från Okinawa och Kina.

7. Hur fungerar det med bälten och graderingar i Kempo Karate?

I Goshin Kempo Karate är bältesfärgerna följande för alla över 15 år: vitt bälte (7 kyu), gult bälte (6 kyu), orange bälte (5 kyu), grönt bälte (4 kyu), blått bälte (3 kyu), lila bälte (2 kyu), brunt bälte (1 kyu) och svart bälte (1 till 10 dan). 

För alla under 15 år benämns graderna för mon istället för kyu, och eleven bär ett halvvitt bälte istället (exempelvis ett gulvitt bälte istället för gult bälte). Elever som ännu inte fyllt 15 år tränar inte vissa tekniker på grund av potentiell skaderisk för yngre personer. En elev som är under 15 år kan uppnå ett juniorsvartbälte (ett halvvitt och halvsvart bälte, ett så kallat Joshu-Shoban).

Alla elever, oavsett om det rör sig om mon- eller kyugrader, kan få upp till fyra svarta streck på sitt bälte. Dessa streck visar hur stor andel av teknikerna för nästkommande bälte som eleven har lärt sig. Varje elev måste ha uppnått fyra streck på sitt bälte innan en gradering till nästkommande bälte kan komma på tal.

Graderingstillfällen för att få ett nytt bälte anordnas några gånger per termin och en elev erlägger en graderingsavgift på 150kr som inkluderar graderingspass, diplom och det nya bältet.

8. Vad är det för kata (förutbestämda rörelsemönster) som tränas i Goshin Kempo Karate? 

Goshin Kempo Karate uppstod i en speciell smältdegel av olika kulturella influenser. Kenpomästaren Ed Parker Sr. startade Long Beach International Karate Championships 1964 vilken samlade personer som Jhon Rhee (mästare i Tang Soo Do och Tae Kwon Do), Bruce Lee (känd skådespelare, utövare av Wing Chun Kung Fu och grundare av Jeet Kune Do) och flertalet andra mästare i en mångfald olika karatestilar. Under samma tidsera rasade Vietnamkriget och militära närstridsexperter som John Kary och Carl Cestari hade en inverkan på hur amerikanska kampkonstnärer närmade sig sin träning. Alla nämnda personer har bidragit till Goshin Kempo Karates olika kator på olika sätt.

Till gult bälte (6kyu) tränas inga kata, utan endast kihon (grundtekniker). Till orange bälte (5kyu) tränas Uke no kata ichi och Uke no kata ni från Ed Parkers American Kenpo Karate (där dem kallas Star Block Set och Short Form 1), som syftar till att lära eleven blockeringar och defensiva rörelser. Nedan återfinns filmklipp av hur dessa utförs i American Kenpo Karate, men det är värt att notera att dessa skiljer sig något från hur de praktiseras i Goshin Kempo Karate: 

Till grönt (4 kyu) och blått bälte (3 kyu) tränas tre kator med sitt ursprung i Japan men som sedan modifierats i Korea (uppkomna i Shotokan Karate, men modifierade i Tang Soo Do och Tae Kwon Do), Taikyoku shodan, nidan och sandan (kor. Kicho hyung il bu, ee bu och sam bu). Dessa introducerar element som slag och hur man byter mellan olika ställningar. Nedan återfinns filmklipp av hur dessa utförs i Tang Soo Do, men det är värt att notera att dessa skiljer sig något från hur de praktiseras i Goshin Kempo Karate:

Till lila och brunt bälte (2 och 1 kyu) samt svart bälte med ett streck (1 dan) tränas tre kator döpta efter stilens namn: Goshin kata shodan, nidan och sandan, och som motsvarar ungefär Heian/Pinan kata (kor. Pyong ahn) i andra karatestilar. Dessa formulerades av en av stilens förgrundsgestalter Kirk Simmons och inkorporerar exempelvis element från de militära närstridstekniker som allierade soldater använde under Andra världskriget i sina strider mot Hitlertyskland. Katorna introducerar avancerade slag, sparkar och bunkai (applikationer).

Till svart bälte av andra till fjärde graden (2 till 4 dan) tränas tre traditionella kator från Karatens födelseplats (som förmedlats via koreanska karatemästare): Okinawa. Dessa är Naifanchi- (kor. Ne bboo jin), Sanchin- (kor. Tsan tjin) och Tensho (kor. Dam toi) kata. Vad gäller kator där eleven använder olika vapen så återfinns till dessa grader kator framtagna av Robert S. Shook eller Ed Parker Sr. med inspiration från Escrima och olika kinesiska kampkonster: en och två tanbo (sve. pinne), en och två tanto (sve. kniv), nunchaku (sve. kedjedelad pinne) och jo (sve. kort stav).

Till svart bälte av femte och sjätte graden (5 och 6 dan) tränas två kator från Shaolin Kung Fu: Shorinji go po- och Shorinji happo kata (kin. Wu bu quan och Ba duan jin). Till dessa grader återfinns kinesiskinfluerade kator användandes ken (sve. rakt svärd), katana (sve. böjt svärd) och bo (sve. stav) skapade av Robert S. Shook och en kata användandes yari (sve. spjut) som är hämtad från Wing Chun Kung Fu (kin. Zhi wu qiang).

Frågor och svar om
självförsvarskurser

1. Hur gammal måste man vara för att få gå en självförsvarskurs?

För närvarande är åldersgränsen 15 år eftersom att teknikerna i Close Quarter Fighting System inte är anpassade eller passande för barn.

2. Finns det olika nivåer på självförsvarskurserna?

Ja, det finns tre nivåer av självförsvarskurser i Close Quarter Fighting System: grundläggande kurser, fortsättningskurser och avancerade kurser. Av pedagogiska skäl motsvarar dessa sju bältesgrader: vitt bälte (nybörjare), gult och orange bälte (grundläggande nivå), grönt och blått bälte (fortsättningsnivå), brunt och svart bälte (avancerad nivå). Till gult och orange bälte tränas primärt enkla och effektiva försvar mot de vanligaste obeväpnade angreppen och målet för eleven är att lära sig att ta sig ur och ifrån en situation oskadd, Till blått och grönt bälte lär sig eleven försvar mot olika brottningsliknande situationer och försvar mot angrepp med stålrör/pinnar/basebollträn: Till brunt och svart bälte är fokus på försvar mot kniv- och pistolhot samt tekniker med olika (improviserade) vapen. 

3. Vilka passar självförsvarskurserna för?

Det korta svaret är: alla. Män och kvinnor, yngre och äldre, kan alla vara förtjänta av att ha gått en grundkurs i självförsvar.