GRADERINGAR I
GOSHIN KEMPO KARATE

Nedan återfinns de senaste graderingsbestämmelserna för de olika bältesgraderna i Goshin Kempo Karate, från gult bälte (6 kyu) till svart bälte (1 dan).