GRADERINGAR I
CLOSE QUARTER FIGHTING SYSTEM

Nedan återfinns aktuella graderingsbestämmelser för Close Quarter Fighting System Sweden.