GOSHIN KEMPO KARATE

Goshin Kempo Karate är en modern och effektiv hybridkampsport med gamla anor och traditioner. Denna allsidiga sport kan utövas för hälsans skull, som tävlingsidrott och som självförsvar.

Goshin Kempo Karate (護身拳法唐手) är ett namn sammansatt av orden Goshin (護身) som betyder "självförsvar", Kempo (拳法) som brukar uttolkas som "knytnävsmetod" och Karate (唐手) som kan översättas till "kinesisk kampkonst". Genom en syntes av tekniker från bland annat Kempo, Karate, Kung Fu och Ju-Jitsu med träningsmetodik lånad från Escrima (filippinsk vapenkonst), Mixed Martial Arts (MMA) och militär närstridsträning skapades en modern och effektiv, men samtidigt traditionsrik, kampsport.

Grunden till vår stil av Kempo Karate lades år 1999 i USA av Kirk Simmons (Shodai, 初代) och Robert S. Shook (Kaicho, 会長). Sanchin Budokai är en del av Goshin Kempo Karate Sweden, som är den svenska grenen av International Goshin Kempo Karate Committee som leds av Kaicho Shook.