INTERNATIONAL DEFENDU COMMITTEE

International Defendu Committee (IDC) består av tre styrelsemedlemmar som tjänar som en rådgivande styrelse för att säkerställa korrekt undervisning och instruktion av både W. E. Fairbairns ursprungliga Defendu (även känt som Close Quarter Fighting System) och dess moderna iterationer. De tre permanenta styrelsemedlemmarna är erfarna instruktörer i militär närstridsstrid i rakt nerstigande instruktörsled från Fairbairn: