INTERNATIONAL GOSHIN KEMPO KARATE COMMITTEE

The International Goshin Kempo Karate Committee (IGKKC) är en rådgivande styrelse bestående av tre högt rankade Kempo-utövare som tjänar som permanenta medlemmar. IGKKC:s uppdrag innefattar bevarandet och utvecklingen av Goshin Kempo Karate.

  • Robert S. Shook, USA: ordförande, stormästare (Kaicho, Hanshi) - svart bälte, 10 dan (Judan) - IMAF
  • Tommie Petersson, Sverige: vice ordförande, mästare (Fuku-Kaicho, Kyoshi) - svart bälte, 7 dan (Shichidan) - Sanchin Budokai
  • Bernie Gorak II, USA: senior rådgivare, stormästare (Soudan-Yaku, Hanshi) - svart bälte, 9 dan (Kudan) - Martial Arts Academy Bradley (IL)