NUNCHAKU

Nunchaku (ヌンチャク) är ett kampsportsvapen bestående av två pinnar, vanligtvis i trä eller metall, sammanlänkade med en kedja eller ett rep. I kinesiska kampsporter kallas vapnet Shuāngjiégùn (双节棍), medan det i filippinska kampsporter benämns Tabak-Toyok. Vapnets ursprung är oklart, men den äldsta skriftliga källan som nämner nunchaku är det drygt 1000 år gamla kinesiska manuskriptet Wuijing Zongyao (武經總要), som beskriver olika aspekter av kinesisk stridskonst. Troligen har nunchaku utvecklats från vardagsredskap som risslagor eller hästbetslar.

Nunchaku fick stor internationell uppmärksamhet 1972 genom filmen Fist of Fury, där Bruce Lee använder vapnet. Detta ledde till en dramatisk ökning i vapnets popularitet. Dan Inosanto, en av Lees främsta elever och en mästare på filippinska kampsporter, lärde Lee att använda nunchaku. Inosanto var också en svartbältesinnehavare under Ed Parker, grundaren av American Kenpo Karate. Vid sitt svartbältesprov i Kenpo visade Rick Avery upp sitt egenkonstruerade Nunchaku Set, vilket Parker uppskattade så mycket att han inkluderade det i Ed Parker's American Kenpo Karate (EPAK) som ett krav för andra gradens svarta bälte.

Parkers intresse för nunchaku var stort, och han utforskade vapnets användning enligt "The Principles of Motion", som utgör grunden för EPAK. Resultatet blev boken Ed Parker's Guide to the Nunchaku (1975), som beskriver grunderna i vapnets användning. En intressant anekdot är att Parker använde detta material som grund för sin befordran från nionde gradens svarta bälte till tionde gradens. Han undervisade i nunchaku ända till slutet av sitt liv. Här finns ett klipp från ett seminarium från 1990 där Ed Parker instruerar i nunchakutekniker.

Goshin Kempo Karate (GKK) har sina rötter bland annat i EPAK, och grundtekniker (kihon) och formen (kata) med nunchaku från EPAK är ett krav för svart bälte av fjärde graden (4 dan, yondan). Nedan finns ett klipp där Tommie Petersson (svart bälte av första graden i EPAK och svart bälte 7:e dan i GKK) framför Nunchaku Set, som det benämns i EPAK, eller Nunchaku kihon kata som det benämns i GKK.