Träningsavgift för Kempo Karate (Barn, Ungdomar)

Träningsavgift för träning i Kempo Karate. Avläggs en gång per termin. Denna avgift gäller barn och ungdomar under 20 års ålder.

500,00 kr