Medlemsavgift

Medlemsavgiften avläggs årligen för medlemskap i Sanchin Budokai.

150,00 kr