SJÄLVFÖRSVAR

Våra instruktörer tillhandahåller självförsvarskurser löpande enligt Close Quarter Fighting System Swedens (CQFSS) läroplan för självförsvars- och närstridsträning som baseras på International Defendu Committees riktlinjer.

Läroplanen bygger på en civil tolkning av överstelöjtnant W. E. Fairbairns system för militär närstridsträning (också känt som Defendu). Detta system användes för att träna elitsoldater av dem Västallierade (USA, Storbritannien och Kanada) under Andra världskriget. CQFS är väl utprövat och framtaget för att vara lätt- och snabblärt samt effektivt.