Träningsavgift för Kempo Karate (Studenter, Pensionärer)

Trännigsavgiften för träning i Kempo Karate betalas en gång per termin. Denna avgift avser studerande med giltigt studerandebevis och pensionärer.

700,00 kr